0494
PERFORERINGSLADDNINGAR, utan sprängkapsel, för oljeborrhål
1.4D, (E)
Mängden avser nettovikt av det explosiva ämnet i kg

Data för UN 0494, PERFORERINGSLADDNINGAR, utan sprängkapsel, för oljeborrhål

UN-nummer 0494
Namn PERFORERINGSLADDNINGAR, utan sprängkapsel, för oljeborrhål
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.4D
Förpackningsgrupp
Etiketter 1.4
Farlighetsnummer
Transportkategori 2
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P101
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP21
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V2
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3 CV11
Särbestämmelser för transport: Användning S1