0491
DRIVLADDNINGAR
1.4C, (E)
Mängden avser nettovikt av det explosiva ämnet i kg

Data för UN 0491, DRIVLADDNINGAR

UN-nummer 0491
Namn DRIVLADDNINGAR
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.4C
Förpackningsgrupp
Etiketter 1.4
Farlighetsnummer
Transportkategori 2
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P143
Särbestämmelser för förpackning PP76
Bestämmelser för samemballering MP22 MP4
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V2
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3
Särbestämmelser för transport: Användning S1