0479
EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S.
1.4C, (E)
Mängden avser nettovikt av det explosiva ämnet i kg

Data för UN 0479, EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S.

UN-nummer 0479
Namn EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S.
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.4C
Förpackningsgrupp
Etiketter 1.4
Farlighetsnummer
Transportkategori 2
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser 178 274
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P101
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP2 MP5
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V2
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3
Särbestämmelser för transport: Användning S1