0465
FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.
1.1F, (B1000C)
Mängden avser nettovikt av det explosiva ämnet i kg

Data för UN 0465, FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.

UN-nummer 0465
Namn FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.1F
Förpackningsgrupp
Etiketter 1
Farlighetsnummer
Transportkategori 1
Tunnelkod (B1000C)
Särbestämmelser 178 274
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P101
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP2
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V2
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3
Särbestämmelser för transport: Användning S1