0458
SPRÄNGLADDNINGAR, PLASTBUNDNA
1.2D, (B1000C)
Mängden avser nettovikt av det explosiva ämnet i kg

Data för UN 0458, SPRÄNGLADDNINGAR, PLASTBUNDNA

UN-nummer 0458
Namn SPRÄNGLADDNINGAR, PLASTBUNDNA
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.2D
Förpackningsgrupp
Etiketter 1+9a
Farlighetsnummer
Transportkategori 1
Tunnelkod (B1000C)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P130 LP101
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP21
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V2
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3
Särbestämmelser för transport: Användning S1