0452
ÖVNINGSGRANATER, hand eller gevär
1.4G, (E)
Mängden avser nettovikt av det explosiva ämnet i kg

Data för UN 0452, ÖVNINGSGRANATER, hand eller gevär

UN-nummer 0452
Namn ÖVNINGSGRANATER, hand eller gevär
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.4G
Förpackningsgrupp
Etiketter 1.4
Farlighetsnummer
Transportkategori 2
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P141
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP23
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V2
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3
Särbestämmelser för transport: Användning S1