0447
DRIVLADDNINGSHYLSOR, BRÄNNBARA, TOMMA, UTAN TÄNDHATT
1.3C, (C5000D)
Mängden avser nettovikt av det explosiva ämnet i kg

Data för UN 0447, DRIVLADDNINGSHYLSOR, BRÄNNBARA, TOMMA, UTAN TÄNDHATT

UN-nummer 0447
Namn DRIVLADDNINGSHYLSOR, BRÄNNBARA, TOMMA, UTAN TÄNDHATT
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.3C
Förpackningsgrupp
Etiketter 1
Farlighetsnummer
Transportkategori 1
Tunnelkod (C5000D)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P136
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP22
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V2
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3 CV15
Särbestämmelser för transport: Användning S1