0438
RAKETER, med separeringsladdning
1.4C, (E)
Mängden avser nettovikt av det explosiva ämnet i kg

Data för UN 0438, RAKETER, med separeringsladdning

UN-nummer 0438
Namn RAKETER, med separeringsladdning
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.4C
Förpackningsgrupp
Etiketter 1.4
Farlighetsnummer
Transportkategori 2
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P130 LP101
Särbestämmelser för förpackning PP67 L1
Bestämmelser för samemballering MP22
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V2
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3 CV10
Särbestämmelser för transport: Användning S1