0394
TRINITRORESORCINOL (STYFNINSYRA), FUKTAD, med minst 20 vikt-% vatten eller en blandning av vatten och alkohol, (tricin)
1.1D, (B1000C)
Mängden avser nettovikt av det explosiva ämnet i kg

Data för UN 0394, TRINITRORESORCINOL (STYFNINSYRA), FUKTAD, med minst 20 vikt-% vatten eller en blandning av vatten och alkohol, (tricin)

UN-nummer 0394
Namn TRINITRORESORCINOL (STYFNINSYRA), FUKTAD, med minst 20 vikt-% vatten eller en blandning av vatten och alkohol, (tricin)
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.1D
Förpackningsgrupp
Etiketter 1
Farlighetsnummer
Transportkategori 1
Tunnelkod (B1000C)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P112(a)
Särbestämmelser för förpackning PP26
Bestämmelser för samemballering MP20
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V2
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3
Särbestämmelser för transport: Användning S1