0381
AKTIVATORER, EXPLOSIVA
1.2C, (B1000C)
Mängden avser nettovikt av det explosiva ämnet i kg

Data för UN 0381, AKTIVATORER, EXPLOSIVA

UN-nummer 0381
Namn AKTIVATORER, EXPLOSIVA
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.2C
Förpackningsgrupp
Etiketter 1
Farlighetsnummer
Transportkategori 1
Tunnelkod (B1000C)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P134 LP102
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP22
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V2
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3
Särbestämmelser för transport: Användning S1