0364
SPRÄNGKAPSLAR FÖR AMMUNITION
1.2B, (B1000C)
Mängden avser nettovikt av det explosiva ämnet i kg

Data för UN 0364, SPRÄNGKAPSLAR FÖR AMMUNITION

UN-nummer 0364
Namn SPRÄNGKAPSLAR FÖR AMMUNITION
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.2B
Förpackningsgrupp
Etiketter 1
Farlighetsnummer
Transportkategori 1
Tunnelkod (B1000C)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P133
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP23
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V2
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3
Särbestämmelser för transport: Användning S1