0354
FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.
1.1L, (B)
Får ej transporteras som värdeberäknad mängd!

Data för UN 0354, FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.

UN-nummer 0354
Namn FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S.
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.1L
Förpackningsgrupp
Etiketter 1
Farlighetsnummer
Transportkategori 0
Tunnelkod (B)
Särbestämmelser 178 274
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P101
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP1
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V2
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3 CV4 CV14
Särbestämmelser för transport: Användning S1