1.5D
0331
BLANDSPRÄNGÄMNE, TYP B
1.5D, (B1000C)
Mängden avser nettovikt av det explosiva ämnet i kg

Data för UN 0331, BLANDSPRÄNGÄMNE, TYP B

UN-nummer 0331
Namn BLANDSPRÄNGÄMNE, TYP B
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.5D
Förpackningsgrupp
Etiketter 1.5
Farlighetsnummer 1.5D
Transportkategori 1
Tunnelkod (B1000C)
Särbestämmelser 617 551
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P116 IBC100
Särbestämmelser för förpackning PP61 PP62 PP64
Bestämmelser för samemballering MP20
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T1
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP1 TP17 TP32
Tankkod för ADR-tank S2,65AN(+)
Särbestämmelser för ADR-tank TU3 TU12 TU41 TC8 TA1 TA5
Fordon för tanktransport EX/III
Särbestämmelser för transport: Kollin V2 V12
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3
Särbestämmelser för transport: Användning S1