0322
RAKETMOTORER, MED HYPERGOLA (spontantändande) VÄTSKOR, med eller utan separeringsladdning
1.2L, (B)
Får ej transporteras som värdeberäknad mängd!

Data för UN 0322, RAKETMOTORER, MED HYPERGOLA (spontantändande) VÄTSKOR, med eller utan separeringsladdning

UN-nummer 0322
Namn RAKETMOTORER, MED HYPERGOLA (spontantändande) VÄTSKOR, med eller utan separeringsladdning
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.2L
Förpackningsgrupp
Etiketter 1
Farlighetsnummer
Transportkategori 0
Tunnelkod (B)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P101
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP1
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V2
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3 CV4
Särbestämmelser för transport: Användning S1