0321
PATRONER FÖR VAPEN, med sprängladdning
1.2E, (B1000C)
Mängden avser nettovikt av det explosiva ämnet i kg

Data för UN 0321, PATRONER FÖR VAPEN, med sprängladdning

UN-nummer 0321
Namn PATRONER FÖR VAPEN, med sprängladdning
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.2E
Förpackningsgrupp
Etiketter 1
Farlighetsnummer
Transportkategori 1
Tunnelkod (B1000C)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P130 LP101
Särbestämmelser för förpackning PP67 L1
Bestämmelser för samemballering MP21
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V2
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3
Särbestämmelser för transport: Användning S1