0316
ANTÄNDMEDEL
1.3G, (C5000D)
Mängden avser nettovikt av det explosiva ämnet i kg

Data för UN 0316, ANTÄNDMEDEL

UN-nummer 0316
Namn ANTÄNDMEDEL
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.3G
Förpackningsgrupp
Etiketter 1
Farlighetsnummer
Transportkategori 1
Tunnelkod (C5000D)
Särbestämmelser 163
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P141
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP23
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V2
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3
Särbestämmelser för transport: Användning S1