0303
RÖKAMMUNITION med eller utan central-, separerings- eller drivladdning, med ämnen som är giftiga vid inandning
1.4G (6.1), (E)
Mängden avser nettovikt av det explosiva ämnet i kg

Data för UN 0303, RÖKAMMUNITION med eller utan central-, separerings- eller drivladdning, med ämnen som är giftiga vid inandning

UN-nummer 0303
Namn RÖKAMMUNITION med eller utan central-, separerings- eller drivladdning, med ämnen som är giftiga vid inandning
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.4G
Förpackningsgrupp
Etiketter 1.4+6.1
Farlighetsnummer
Transportkategori 2
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P130 LP101
Särbestämmelser för förpackning PP67 L1
Bestämmelser för samemballering MP23
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V2
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3 CV28
Särbestämmelser för transport: Användning S1