0292
GRANATER, hand- eller gevärs-, med sprängladdning
1.1F, (B1000C)
Mängden avser nettovikt av det explosiva ämnet i kg

Data för UN 0292, GRANATER, hand- eller gevärs-, med sprängladdning

UN-nummer 0292
Namn GRANATER, hand- eller gevärs-, med sprängladdning
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.1F
Förpackningsgrupp
Etiketter 1+7a
Farlighetsnummer
Transportkategori 1
Tunnelkod (B1000C)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P141
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP23
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V2
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3
Särbestämmelser för transport: Användning S1