0267
SPRÄNGKAPSLAR, ICKE-ELEKTRISKA
1.4B, (E)
Mängden avser nettovikt av det explosiva ämnet i kg

Data för UN 0267, SPRÄNGKAPSLAR, ICKE-ELEKTRISKA

UN-nummer 0267
Namn SPRÄNGKAPSLAR, ICKE-ELEKTRISKA
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.4B
Förpackningsgrupp
Etiketter 1.4
Farlighetsnummer
Transportkategori 2
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P131
Särbestämmelser för förpackning PP68
Bestämmelser för samemballering MP23
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V2
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3
Särbestämmelser för transport: Användning S1