0248
ANORDNINGAR, VATTENAKTIVERBARA, med central-, separerings- eller drivladdning
1.2L, (B)
Får ej transporteras som värdeberäknad mängd!

Data för UN 0248, ANORDNINGAR, VATTENAKTIVERBARA, med central-, separerings- eller drivladdning

UN-nummer 0248
Namn ANORDNINGAR, VATTENAKTIVERBARA, med central-, separerings- eller drivladdning
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.2L
Förpackningsgrupp
Etiketter 1
Farlighetsnummer
Transportkategori 0
Tunnelkod (B)
Särbestämmelser 274 551
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P144
Särbestämmelser för förpackning PP77
Bestämmelser för samemballering MP1
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V2
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3 CV4
Särbestämmelser för transport: Användning S1