0246
RÖKAMMUNITION, VIT FOSFOR, med central-, separerings-eller drivladdning
1.3H, (C)
Mängden avser nettovikt av det explosiva ämnet i kg

Data för UN 0246, RÖKAMMUNITION, VIT FOSFOR, med central-, separerings-eller drivladdning

UN-nummer 0246
Namn RÖKAMMUNITION, VIT FOSFOR, med central-, separerings-eller drivladdning
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.3H
Förpackningsgrupp
Etiketter 1
Farlighetsnummer
Transportkategori 1
Tunnelkod (C)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P130 LP101
Särbestämmelser för förpackning PP67 L1
Bestämmelser för samemballering MP23 MP20
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V2
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3
Särbestämmelser för transport: Användning S1