0237
RSV-LADDNINGAR, FLEXIBLA, LINJÄRA
1.4D, (E)
Mängden avser nettovikt av det explosiva ämnet i kg

Data för UN 0237, RSV-LADDNINGAR, FLEXIBLA, LINJÄRA

UN-nummer 0237
Namn RSV-LADDNINGAR, FLEXIBLA, LINJÄRA
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.4D
Förpackningsgrupp
Etiketter 1.4+7b
Farlighetsnummer
Transportkategori 2
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P138
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP21
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V2
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3
Särbestämmelser för transport: Användning S1