0209
TRINITROTOLUEN (TNT), torr eller fuktad med mindre än 30 vikt-% vatten
1.1D, (B1000C)
Mängden avser nettovikt av det explosiva ämnet i kg

Data för UN 0209, TRINITROTOLUEN (TNT), torr eller fuktad med mindre än 30 vikt-% vatten

UN-nummer 0209
Namn TRINITROTOLUEN (TNT), torr eller fuktad med mindre än 30 vikt-% vatten
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.1D
Förpackningsgrupp
Etiketter 1
Farlighetsnummer
Transportkategori 1
Tunnelkod (B1000C)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P112(b) P112(c)
Särbestämmelser för förpackning PP46
Bestämmelser för samemballering MP20
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V2 V3
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3
Särbestämmelser för transport: Användning S1