0192
KNALLSIGNALER FÖR JÄRNVÄG
1.1G, (B1000C)
Mängden avser nettovikt av det explosiva ämnet i kg

Data för UN 0192, KNALLSIGNALER FÖR JÄRNVÄG

UN-nummer 0192
Namn KNALLSIGNALER FÖR JÄRNVÄG
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.1G
Förpackningsgrupp
Etiketter 1
Farlighetsnummer
Transportkategori 1
Tunnelkod (B1000C)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P135
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP23
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V2
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3
Särbestämmelser för transport: Användning S1