0190
PROV, EXPLOSIVÄMNE, annat än tändämne
(E)
Får ej transporteras som värdeberäknad mängd!

Data för UN 0190, PROV, EXPLOSIVÄMNE, annat än tändämne

UN-nummer 0190
Namn PROV, EXPLOSIVÄMNE, annat än tändämne
Kommentar
Klass 1
Klassifikation
Förpackningsgrupp
Etiketter
Farlighetsnummer
Transportkategori 0
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser 16 274
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P101
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP2
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V2
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3
Särbestämmelser för transport: Användning S1