0161
KRUT, RÖKSVAGT
1.3C, (C5000D)
Mängden avser nettovikt av det explosiva ämnet i kg

Data för UN 0161, KRUT, RÖKSVAGT

UN-nummer 0161
Namn KRUT, RÖKSVAGT
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.3C
Förpackningsgrupp
Etiketter 1
Farlighetsnummer
Transportkategori 1
Tunnelkod (C5000D)
Särbestämmelser 138
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P114(b)
Särbestämmelser för förpackning PP50 PP52
Bestämmelser för samemballering MP20 MP24
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V2 V3
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3
Särbestämmelser för transport: Användning S1