0129
BLYAZID, FUKTAD, med minst 20 vikt-% vatten eller blandning av vatten och alkohol
1.1A, (B)
Får ej transporteras som värdeberäknad mängd!

Data för UN 0129, BLYAZID, FUKTAD, med minst 20 vikt-% vatten eller blandning av vatten och alkohol

UN-nummer 0129
Namn BLYAZID, FUKTAD, med minst 20 vikt-% vatten eller blandning av vatten och alkohol
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.1A
Förpackningsgrupp
Etiketter 1
Farlighetsnummer
Transportkategori 0
Tunnelkod (B)
Särbestämmelser 266
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P110(b)
Särbestämmelser för förpackning PP42
Bestämmelser för samemballering MP20
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V2
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3
Särbestämmelser för transport: Användning S1