0105
KRUTSTUBIN, normalbrinnande
1.4S, (E)
Obegränsad värdeberäknad mängd

Data för UN 0105, KRUTSTUBIN, normalbrinnande

UN-nummer 0105
Namn KRUTSTUBIN, normalbrinnande
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.4S
Förpackningsgrupp
Etiketter 1.4
Farlighetsnummer
Transportkategori 4
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P140
Särbestämmelser för förpackning PP73
Bestämmelser för samemballering MP23
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3
Särbestämmelser för transport: Användning S1