0094
BLIXTLJUSPULVER
1.1G, (B1000C)
Mängden avser nettovikt av det explosiva ämnet i kg

Data för UN 0094, BLIXTLJUSPULVER

UN-nummer 0094
Namn BLIXTLJUSPULVER
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.1G
Förpackningsgrupp
Etiketter 1
Farlighetsnummer
Transportkategori 1
Tunnelkod (B1000C)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P113
Särbestämmelser för förpackning PP49
Bestämmelser för samemballering MP20 MP10
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V2 V3
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3
Särbestämmelser för transport: Användning S1