0070
LINAVSKÄRARE, EXPLOSIVA
1.4S, (E)
Obegränsad värdeberäknad mängd

Data för UN 0070, LINAVSKÄRARE, EXPLOSIVA

UN-nummer 0070
Namn LINAVSKÄRARE, EXPLOSIVA
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.4S
Förpackningsgrupp
Etiketter 1.4
Farlighetsnummer
Transportkategori 4
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P134 LP102
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP23
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3
Särbestämmelser för transport: Användning S1