0060
ÖVERFÖRINGSLADDNINGAR
1.1D, (B1000C)
Mängden avser nettovikt av det explosiva ämnet i kg

Data för UN 0060, ÖVERFÖRINGSLADDNINGAR

UN-nummer 0060
Namn ÖVERFÖRINGSLADDNINGAR
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.1D
Förpackningsgrupp
Etiketter 1
Farlighetsnummer
Transportkategori 1
Tunnelkod (B1000C)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P132(a) P132(b)
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP21 MP22
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V2
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3
Särbestämmelser för transport: Användning S1