0055
PATRONHYLSOR, TOMMA, MED TÄNDHATT
1.4S, (E)
Obegränsad värdeberäknad mängd

Data för UN 0055, PATRONHYLSOR, TOMMA, MED TÄNDHATT

UN-nummer 0055
Namn PATRONHYLSOR, TOMMA, MED TÄNDHATT
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.4S
Förpackningsgrupp
Etiketter 1.4
Farlighetsnummer
Transportkategori 4
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser 364
Begränsad mängd 5 kg
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P136
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP23 MP1
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3
Särbestämmelser för transport: Användning S1