0020
AMMUNITION, GIFTIG, med central-, separerings- eller drivladdning
1.2K, (-) EJ TILLÅTET FÖR TRANSPORT
Får ej transporteras som värdeberäknad mängd!

Data för UN 0020, AMMUNITION, GIFTIG, med central-, separerings- eller drivladdning

UN-nummer 0020
Namn AMMUNITION, GIFTIG, med central-, separerings- eller drivladdning
Kommentar EJ TILLÅTET FÖR TRANSPORT
Klass 1
Klassifikation 1.2K
Förpackningsgrupp
Etiketter
Farlighetsnummer
Transportkategori
Tunnelkod
Särbestämmelser
Begränsad mängd
Reducerad mängd
Förpackningsinstruktioner
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning
Särbestämmelser för transport: Användning