Klasse 4.3, "Stoffer som utvikler brannfarlige gasser i kontakt med vann"