X839
1724
ALLYLTRIKLORSILAN, STABILISERT
8 (3), II, (D/E)

Data for UN 1724, ALLYLTRIKLORSILAN, STABILISERT

UN-nummer 1724
Navn ALLYLTRIKLORSILAN, STABILISERT
Kommentar
Klasse 8
Klassifisering CF1
Emballasjegruppe II
Faresedler 8+3
Farenummer X839
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (D/E)
Spesielle bestemmelser 386 676
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P010
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP15
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T10
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP2 TP7
Tank kode for ADR tank L4BN
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport FL
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V8
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S2 S4