66
1601
DESINFEKSJONSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG, N.O.S
6.1, I, (C/E)

Data for UN 1601, DESINFEKSJONSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG, N.O.S

UN-nummer 1601
Navn DESINFEKSJONSMIDDEL, I FAST FORM, GIFTIG, N.O.S
Kommentar
Klasse 6.1
Klassifisering T2
Emballasjegruppe I
Faresedler 6.1
Farenummer 66
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (C/E)
Spesielle bestemmelser 274
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E5
Emballeringsbestemmelser P002 IBC07
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP18 MP21
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T6
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP33
Tank kode for ADR tank S10AH L10CH
Spesielle bestemmelser for ADR tank TU15 TE19
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V10
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV13 CV28 CV9
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S9 S14