66
1560
ARSENTRIKLORID
6.1, I, (C/E)

Data for UN 1560, ARSENTRIKLORID

UN-nummer 1560
Navn ARSENTRIKLORID
Kommentar
Klasse 6.1
Klassifisering T4
Emballasjegruppe I
Faresedler 6.1+9a
Farenummer 66
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (C/E)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P602
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP8 MP17
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T14
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP2
Tank kode for ADR tank L10CH
Spesielle bestemmelser for ADR tank TU14 TU15 TE19 TE21
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV13 CV28 CV4
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S9 S14