66
1557
ARSENFORBINDELSE, I FAST FORM, N.O.S., uorganisk, inklusive arsenater, n.o.s., arsenitter, n.o.s. og arsensulfider, n.o.s.
6.1, I, (C/E)

Data for UN 1557, ARSENFORBINDELSE, I FAST FORM, N.O.S., uorganisk, inklusive arsenater, n.o.s., arsenitter, n.o.s. og arsensulfider, n.o.s.

UN-nummer 1557
Navn ARSENFORBINDELSE, I FAST FORM, N.O.S., uorganisk, inklusive arsenater, n.o.s., arsenitter, n.o.s. og arsensulfider, n.o.s.
Kommentar
Klasse 6.1
Klassifisering T5
Emballasjegruppe I
Faresedler 6.1
Farenummer 66
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (C/E)
Spesielle bestemmelser 43 274
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E5
Emballeringsbestemmelser P002 IBC07
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP18 MP15
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T6
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP33
Tank kode for ADR tank S10AH L10CH
Spesielle bestemmelser for ADR tank TU15 TE19
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V10
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV13 CV28
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S9 S14