50
1461
KLORATER, UORGANISKE, N.O.S.
5.1, II, (E)

Data for UN 1461, KLORATER, UORGANISKE, N.O.S.

UN-nummer 1461
Navn KLORATER, UORGANISKE, N.O.S.
Kommentar
Klasse 5.1
Klassifisering O2
Emballasjegruppe II
Faresedler 5.1
Farenummer 50
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser 274 351
Begrensede mengder 1 kg
Unntatte mengder E2
Emballeringsbestemmelser P002 IBC06
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP2 MP24
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T3
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP33
Tank kode for ADR tank SGAV
Spesielle bestemmelser for ADR tank TU3
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V11
Spesielle transportbestemmelser: Bulk VC1 VC2 AP6 AP7
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV24 CV13
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten