423
1403
KALSIUMCYANAMID med mer enn 0,1 % kalsiumkarbid
4.3, III, (E)
Unntak i avsnitt 1.1.3.6 gjelder ikke!

Data for UN 1403, KALSIUMCYANAMID med mer enn 0,1 % kalsiumkarbid

UN-nummer 1403
Navn KALSIUMCYANAMID med mer enn 0,1 % kalsiumkarbid
Kommentar
Klasse 4.3
Klassifisering W2
Emballasjegruppe III
Faresedler 4.3
Farenummer 423
Transportkategori 0
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser 38
Begrensede mengder 1 kg
Unntatte mengder E1
Emballeringsbestemmelser P410 IBC08 R001
Spesielle emballeringsbestemmelser B4
Bestemmelser om samemballering MP14
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T1
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP33
Tank kode for ADR tank SGAN
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V1
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV23
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten