X323
1389
ALKALIMETALLAMALGAM, FLYTENDE
4.3, I, (B/E)

Data for UN 1389, ALKALIMETALLAMALGAM, FLYTENDE

UN-nummer 1389
Navn ALKALIMETALLAMALGAM, FLYTENDE
Kommentar
Klasse 4.3
Klassifisering W1
Emballasjegruppe I
Faresedler 4.3
Farenummer X323
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (B/E)
Spesielle bestemmelser 182 551
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P402
Spesielle emballeringsbestemmelser RR8
Bestemmelser om samemballering MP2
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank L10BN(+)
Spesielle bestemmelser for ADR tank TU1 TE5 TM2 TT3
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V1
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV23
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S20