40
1384
NATRIUMDITIONITT (NATRIUMHYDROSULFITT)
4.2, II, (D/E)

Data for UN 1384, NATRIUMDITIONITT (NATRIUMHYDROSULFITT)

UN-nummer 1384
Navn NATRIUMDITIONITT (NATRIUMHYDROSULFITT)
Kommentar
Klasse 4.2
Klassifisering S4
Emballasjegruppe II
Faresedler 4.2
Farenummer 40
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (D/E)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E2
Emballeringsbestemmelser P410 IBC06
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP14
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T3
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP33
Tank kode for ADR tank SGAN
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V1
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten