40
1378
METALL KATALYSATORMATERIALE, FUKTET med synlig væskeoverskudd
4.2, II, (D/E)

Data for UN 1378, METALL KATALYSATORMATERIALE, FUKTET med synlig væskeoverskudd

UN-nummer 1378
Navn METALL KATALYSATORMATERIALE, FUKTET med synlig væskeoverskudd
Kommentar
Klasse 4.2
Klassifisering S4
Emballasjegruppe II
Faresedler 4.2
Farenummer 40
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (D/E)
Spesielle bestemmelser 274
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P410 IBC01
Spesielle emballeringsbestemmelser PP39
Bestemmelser om samemballering MP14
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T3
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP33
Tank kode for ADR tank SGAN
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V1
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten