40
1373
FIBRE eller TEKSTILER, ANIMALSKE eller VEGETABILSKE eller SYNTETISKE N.O.S. oljeholdige
4.2, III, (E)

Data for UN 1373, FIBRE eller TEKSTILER, ANIMALSKE eller VEGETABILSKE eller SYNTETISKE N.O.S. oljeholdige

UN-nummer 1373
Navn FIBRE eller TEKSTILER, ANIMALSKE eller VEGETABILSKE eller SYNTETISKE N.O.S. oljeholdige
Kommentar
Klasse 4.2
Klassifisering S2
Emballasjegruppe III
Faresedler 4.2
Farenummer 40
Transportkategori 3
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P410 IBC08 R001
Spesielle emballeringsbestemmelser B3
Bestemmelser om samemballering MP14
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T1
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP33
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V1
Spesielle transportbestemmelser: Bulk VC1 VC2 AP1
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten