40
1326
HAFNIUMPULVER, FUKTET med ikke under 25 masseprosent vann
4.1, II, (E)

Data for UN 1326, HAFNIUMPULVER, FUKTET med ikke under 25 masseprosent vann

UN-nummer 1326
Navn HAFNIUMPULVER, FUKTET med ikke under 25 masseprosent vann
Kommentar
Klasse 4.1
Klassifisering F3
Emballasjegruppe II
Faresedler 4.1
Farenummer 40
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser 586
Begrensede mengder 1 kg
Unntatte mengder E2
Emballeringsbestemmelser P410 IBC06
Spesielle emballeringsbestemmelser PP40
Bestemmelser om samemballering MP11
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T3
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP33
Tank kode for ADR tank SGAN
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V11
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten