1324
FILM, NITROCELLULOSEBASE, gelatinbelagt, untatt avfall (vrak)
4.1, III, (E)

Data for UN 1324, FILM, NITROCELLULOSEBASE, gelatinbelagt, untatt avfall (vrak)

UN-nummer 1324
Navn FILM, NITROCELLULOSEBASE, gelatinbelagt, untatt avfall (vrak)
Kommentar
Klasse 4.1
Klassifisering F1
Emballasjegruppe III
Faresedler 4.1
Farenummer
Transportkategori 3
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 5 kg
Unntatte mengder E1
Emballeringsbestemmelser P002 R001
Spesielle emballeringsbestemmelser PP15
Bestemmelser om samemballering MP11
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten