1321
DINITROFENOLATER, FUKTET med ikke under 15 masseprosent alkohol
4.1 (6.1), I, (B)

Data for UN 1321, DINITROFENOLATER, FUKTET med ikke under 15 masseprosent alkohol

UN-nummer 1321
Navn DINITROFENOLATER, FUKTET med ikke under 15 masseprosent alkohol
Kommentar
Klasse 4.1
Klassifisering DT
Emballasjegruppe I
Faresedler 4.1+6.1
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (B)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P406
Spesielle emballeringsbestemmelser PP26
Bestemmelser om samemballering MP2
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV28
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S14