40
1313
KALSIUMRESINAT
4.1, III, (E)

Data for UN 1313, KALSIUMRESINAT

UN-nummer 1313
Navn KALSIUMRESINAT
Kommentar
Klasse 4.1
Klassifisering F3
Emballasjegruppe III
Faresedler 4.1
Farenummer 40
Transportkategori 3
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 5 kg
Unntatte mengder E1
Emballeringsbestemmelser P002 IBC06 R001
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP11
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T1
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP33
Tank kode for ADR tank SGAV
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk VC1 VC2
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten