38
1289
NATRIUMMETYLATLØSNING i alkohol
3 (8), III, (D/E)

Data for UN 1289, NATRIUMMETYLATLØSNING i alkohol

UN-nummer 1289
Navn NATRIUMMETYLATLØSNING i alkohol
Kommentar
Klasse 3
Klassifisering FC
Emballasjegruppe III
Faresedler 3+8
Farenummer 38
Transportkategori 3
Tunnel restriksjonskode (D/E)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 5 L
Unntatte mengder E1
Emballeringsbestemmelser P001 IBC02 R001
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP19
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T4
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP1
Tank kode for ADR tank L4BN
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport FL
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S2