30
1263
MALING (inklusive maling, lakk, emaljelakk, beis, skjellakk, ferniss, polermidler, flytende sparkelmasse og flytende grunningslakk) eller MALINGRELATERT STOFF (inklusive malingtynner eller malingfjerner) (9dn20gb6z)
3, III, (D/E)

Data for UN 1263, MALING (inklusive maling, lakk, emaljelakk, beis, skjellakk, ferniss, polermidler, flytende sparkelmasse og flytende grunningslakk) eller MALINGRELATERT STOFF (inklusive malingtynner eller malingfjerner) (9dn20gb6z)

UN-nummer 1263
Navn MALING (inklusive maling, lakk, emaljelakk, beis, skjellakk, ferniss, polermidler, flytende sparkelmasse og flytende grunningslakk) eller MALINGRELATERT STOFF (inklusive malingtynner eller malingfjerner) (9dn20gb6z)
Kommentar
Klasse 3
Klassifisering F1
Emballasjegruppe III
Faresedler 3
Farenummer 30
Transportkategori 3
Tunnel restriksjonskode (D/E)
Spesielle bestemmelser 163 367 650 172
Begrensede mengder 5 L
Unntatte mengder E1
Emballeringsbestemmelser P001 IBC03 LP01 R001
Spesielle emballeringsbestemmelser PP1
Bestemmelser om samemballering MP19 MP6
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T2
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP1 TP29
Tank kode for ADR tank LGBF
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport FL
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V12
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV4
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S2